Blog

Aktywność zawodowa Romana Ziemiana

Roman Ziemian to założyciel platformy społecznościowej, łączącej ludzi prosperujących w sektorze sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego FutureNet. Działacz Roman Ziemian darczyńca od kilku lat angażuje się w działalność społeczną, na rzecz kultury i edukacyjną w wielu krajach. Dla przykładu, kupno drogocennych skrzypiec Stradivariusa uzasadniał uwielbieniem do muzyki. Było dla niego także ważne to, by rodzimi muzycy mieli szansę do progresu, w trakcie korzystania z tych cudownych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który stwierdził, że aktualnie już nie ma mowy o tym, aby rodzimi artyści byli traktowani pobocznie na arenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim działaniem dowiódł, że ochoczo popiera przedsięwzięcia kulturalne oraz sportowe. Cenne skrzypce Stradivariusa są znakiem tego, że przedsiębiorca zabiega o polską kulturę.

Previous article
Transport logistyka
Next article
Własny biznes biżuteria
About the author